Bilskrot fragmenterar för bildemontering i Kungälv


Undantaget den ohälsosamma klimat-effekten fordon i Kungälv har på atmosfären förefaller bilar äldre än tio år, som stora klimatbovar. Det komma an på bilägarnas ovilja att låta en bilskrot få fordonet när det tjänat färdigt. Det är några som inte förlikar sig med tanken, att den ålderstigna fordonet är utan betydenhet. För inte så länge sedan måste bilinnehavaren även ge en del av premien till bilskrot i Kungälv för skrotningen. Bara att veta om en sådan kostnad fick ett fåtal att lämna vraket i närstående skogsdunge. Rostiga karosser minns ögonblick med besvikna fordonsinnehavare, som nuförtiden har anledning att se markant positivt på framtiden. Men tidigare har frestelsen att överge sin personbil utan tillsyn varit större än att följa miljöföreskriftens lagrum.
image bilskrotfragmenterarkungalv.png (0.3MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Bilskrot fragmenterar för bildemontering i Kungälv
En fordonsinnehavare står till svars för sin personbil tills bilskrotning och avregistrering har skett. Lagförbrytelse med övergivna vrak eller olaglig utrikeshandel har inte gått myndigheterna förbi. Snarare har skrotpremie varit aktuell under en viss tid. Den har följts av infrastrukturdepartementet två förslag i riksdag i uppdraget att skrota bilen i Kungälv innan den blir ett miljöproblem vid skrotning. Båda verkar ha förpassats till centralarkivet, så nån politisk hantering med ersättning för skrotbilar förefaller vara osannolik.

Samhällelig skrotbilspremie hos bilskrot för uttjänta bilar lär aldrig återinföras i Kungälv


Skrotbilarnas klimatproblematik i Kungälv steg fort under förra seklet varför en statlig skrotpremie infördes 1975. Upp till 1500 kronor betalades ut till fordonsinnehavare som skrotade sin bil på en auktoriserad skrot. Vissa lockande fordonsmodeller som Volvo, Mercedes och Bmw lyckades följaktligen skrotas utan krav på ersättning. Några enstaka bilar, som skulle ha skrotats, hade byggts om till moppebilar och föranledde stor aptit på användbara beg. bildelar. Också bilverkstäder sökte sådana till vanliga reparationer av de frekventa fordonsmärkena. Ett långt distans till närliggande bilskrot i Kungälv nära Ytterby kunde bestämma de kasserade fordonens framtid. En oförsäkrad personbil kunde bogseras på den tiden, men dumpning blev ändå det slutliga valet för ett fåtal ägare. Så Länsstyrelsen kom till förståelse, att den utbetalda skrotbilspremien bara haft obetydlig verkan på ett färre antal personbilar och därmed även klimatet. En komplett ingående ändring introducerades för tretton år sedan igenom 2 bestämmelser. Dessa vände upp och ned på tidigare villkor. De pressade en del skrothandlare till graven. fordonstillverkarna fick lära sig vad ansvar innebär. Parallellt drogs den obligatoriska bilskrotningspremien in.

Återvinning av defekta bilar gör allmän skrotbilspremie onödig hos bilskrot i Kungälv


Bilfabrikanterna beordrades verkställa kostnadsfri skrotning för kompletta skrotbilar i Kungälv. De skulle också instifta en riksomfattande allians av legitimerade bildemonteringar, som fick behörighet att fastställa bildemontering och avregistrering med skrotbevis hos bilregistret. I synnerhet begärdes en recykling till minst 95 procent Länsstyrelsens tuffa föreskrifter för tillstånd att skrota bilen i Kungälv föranledde att ett fåtal skrothandlare avvecklades. Det var dock starten till nuvarande angenäma betalning för en skrotbil. Att nå slutmålet har likväl varit ansenlig och besvärlig. Att tvingas lämna fordonet för bilskrot i Kungälv kostnadsfritt, som fordonstillverkarna krävde de ackrediterade företag, medförde massor av kritik från de drabbade. De fråntogs möjligheten att begära pengar från bilägaren. Men utan behörighetsbevis och tillfälle att utse en avregistrering existerade ingen sannolikhet till överlevnad. Den påtvingade läget av bilskrotning startades med en utdragen förfaringssätt med bilskrot i Kungälv och Skrotfrag köper din skrotbil. Dåtidens enkla tillvägagångssätt att skilja de skilda substanserna var kanske inte alltid lukrativa, så en maskinell arbetsgång fordrades. För detta skapades fragmentering med sinnrika sorteringsanordningar. Nuförtiden närmar sig utvecklingsgången absolut återvinning. Det är först och främst järn, aluminium och övriga metallblandning som medför stora återbäringar. Nya bilkomponenter i fordonsdesignen har tillfört värdet. katalysatorrenaren med funktionella ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det totala värdet från recyclingen gör att godkända skrotfirmor fajtas om uttjänade fordon med höjda betalningar som skjutvapen. Kriser inverkar på marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men skrotbilens nytta från tusen till de tre tusen som betalas numera är påfallande och kommer att bättra miljön utan statliga subvention.